?

Log in

-- ZZZZuST --

=^.^= Welcome to this Zoooooooooooo!!! =^.^=

Name:
ZZZZuST
Location:
Membership:
Moderated
Posting Access:
Select Members , Moderated
Description:
JE*fangirl*mania
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
ZuST là ai?
. ZuST - Just4Zai

. Fangirl nhà JE, đa phần là LIÊN-HIỆP-QUỐC + sở thú hám giai

. Hòa nhã - Thân ái - Xinh gái - Đáng yêu - Không vụ lợi - Yêu giai vô bờ bến

. Bắt đầu từ năm 2012, do nhiều lý do rất là khách quan, các entry của ZuST tại LJ này sẽ hạn chế người xem, chỉ có member mới xem được. Đồng thời, các link sẽ bị cài password. Mong mn thông cảm tình hình nghiêm trọng này. Để biết thêm chi tiết, mời click vào các link bên dưới! :)


profile codes | Hướng dẫn tham gia community | RULES | LIST DONE

Statistics